Ostatnia prosta przygotowań do matury z geografii

Ostatni rok nauki w szkole ponadpodstawowej to duże wyzwanie dla uczniów – konieczne jest opanowanie nowych zagadnień wymaganych w podstawie programowej, a także powtórzenie całego obszernego materiału z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Dla młodych ludzi przygotowujących się do matury z geografii dużym wsparciem może być publikacja “Oblicza geografii. Podręcznik do geografii. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony. Klasa 4 (w bardzo atrakcyjnej cenie)” z oferty wydawnictwa Nowa Era. W książce zastosowano szereg nowoczesnych metod dydaktycznych umożliwiających efektywną naukę do egzaminu.

Zakres treści i główne cechy podręcznika

Publikacja “Oblicza geografii 4” została opracowana przez Tomasza Rachwała, Czesława Adamiaka, Marcina Świtoniaka oraz Pawła Kroha. Omówiono w niej zagadnienia z zakresu współzależności różnych elementów środowiska naturalnego, przyrodniczych uwarunkowań działalności człowieka, a także środowiskowych, społeczno-demograficznych, politycznych i gospodarczych problemów współczesnego świata. Podręcznik ma bardzo atrakcyjną szatę graficzną – zawiera wysokiej jakości fotografie, różnorodne mapy, wykresy prezentujące dane statystyczne oraz czytelne schematy i infografiki ułatwiające zrozumienie skomplikowanych zjawisk.

Jak zbudowany jest podręcznik “Oblicza geografii 4”?

Materiał w książce jest uporządkowany w siedmiu rozdziałach podzielonych na lekcje, w ramach których wiedza prezentowana jest w niewielkich, łatwych do przyswojenia porcjach. Podręcznik zawiera charakterystyczne, czytelnie wyróżnione sekcje służące realizacji różnych celów dydaktycznych. Są to m.in.:

– otwierający każdy rozdział element “To było w szkole podstawowej!” z przypomnieniem kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia nowych zagadnień;

– dział “Przyczyny i skutki” ułatwiający poznanie źródeł i konsekwencji procesów społecznych, gospodarczych i politycznych;

– element “Spojrzenie z bliska” prezentujący konkretne przykłady zjawisk i wydarzeń;

– kończąca każdy rozdział sekcja “Wiesz, umiesz, zdasz” składająca się ze skondensowanego podsumowania informacji, testu sprawdzającego wiedzę, instrukcji dotyczących rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych oraz ćwiczeń powtórkowych.