Oblicza geografii – podręcznik do geografii dla uczniów klas 4 szkół ponadpodstawowych

“Oblicza geografii. Podręcznik do geografii. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony. Klasa 4” to podręcznik opracowany z myślą o uczniach klas 4 liceów ogólnokształcących oraz techników. Przygotowane treści pokrywają się z podstawą programową przewidzianą dla egzaminu maturalnego.

Umiejętności

Uczeń nabędzie umiejętność samodzielnej pracy, ponieważ autorzy skupili się na stworzeniu pozycji, która umożliwi zarówno pracę z nauczycielem, jak i stworzy możliwość indywidualnego użytku. Nauczy się także przyczynowo-skutkowego oraz analitycznego myślenia, które są niezbędne dla rozwiązywania zadań typu maturalnego. Podręcznik zaprezentuje także przykładowe ćwiczenia pojawiające się na egzaminie, w celu przyzwyczajenia ucznia do  ich struktury. Pokaże on również, jak myśleć w nieszablonowy sposób, w celu zrozumienia nawet najbardziej abstrakcyjnych konceptów.

Struktura podręcznika

Podręcznik został podzielony na działy, a te z kolei na mniejsze rozdziały. Każda z lekcji została opracowana w postaci wykładu, przedstawiając uczniowi najważniejsze informacje, a zainteresowanych odsyła do innych źródeł, w celu poszerzenia swojej wiedzy. Najczęściej pojawiające się zagadnienia na egzaminie maturalnym, zostały pogrubione, aby pokazać maturzystom, na czym powinni w szczególności się skupić w czasie nauki. Po każdym dziale można znaleźć podsumowanie, stanowiące kompleksowe źródło systematyzacji nabytej już wiedzy.

Rozbudzenie pasji

Pozycja w ciekawy  sposób przedstawia abstrakcyjne i trudne do zrozumienia zjawiska, procesy geograficzne, przy czym zostały one przygotowany wraz ze zdjęciami poglądowymi. Uczeń pozna relacje między poszczególnymi zjawiskami oraz ich rolę w otaczającym nas świecie. Przygotowane materiały zachęcą go do samodzielnego poszukiwania wiedzy.

 

Autorami podręcznika są Marcin Świtoniak, Tomasz Rachwał, Paweł Kroh i Czesław Adamiak – popularyzatorzy nauk geograficznych oraz dyplomowani nauczyciele, którzy przy opracowaniu wykorzystali wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami, co pozwoliło na stworzenie pozycji, spełniającej wszystkie potrzeby jego użytkowników.