Matura z geografii. Jaki podręcznik powinien znaleźć się w domu przyszłego maturzysty?

Osoby przystępujące do matury z geografii posiadają rozbudowany materiał edukacyjny, który przygotowuje ich do testu dojrzałości. Z tego powodu nauka w szkole średniej zostaje podzielona na 4 lata, w których trakcie utrwalana jest wiedza niezbędna do zdobycia pozytywnego wyniku egzaminu. Aby móc samodzielnie uczyć się tego przedmiotu, warto zdecydować się na zakup odpowiedniej publikacji, takiej jak “Oblicza geografii. Podręcznik do geografii. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony. Klasa 4 (nowość i bestseller)“. To opracowanie stworzone z myślą o osobach, które chcą udoskonalić swoje umiejętności tuż przed maturą. Dlaczego powinien wyposażyć się w nie każdy licealista? Jakie możliwości oferuje ono sumiennym uczniom? 

Powtórka z całego materiału 

“Oblicza geografii 4” w przystępny i rzeczowy sposób wyjaśniają zależności między środowiskiem przyrodniczym, a prowadzeniem polityki, funkcjonowaniem społeczeństwa czy rozwojem gospodarki. W ten sposób podręcznik utrwala wiedzę zdobytą w trakcie czteroletniego cyklu nauczania. Liczne informacje zostają przytoczone na nowo, aby pomóc uczniom w ich przypomnieniu. To doskonałe rozwiązanie dla każdej osoby, która potrzebuje powtórki wiadomości i ich usystematyzowania przed egzaminem maturalnym. 

Wybór zadań i testów powtórzeniowych 

W opracowaniu zamieszczono wiele ćwiczeń nawiązujących treścią i formą do arkuszy maturalnych opracowanych przez CKE. Jest to idealna metoda na oswojenie uczniów ze zbliżającym się egzaminem. Dodatkowo licealiści mogą poprawić jakość swych wypowiedzi, dążąc tym samym do uzyskania maksymalnej liczby punktów za zadania. Wydawnictwo Nowa Era zadbało o to, aby krok po kroku nauczyć przyszłych maturzystów szukania informacji w tekście źródłowym. Właśnie dlatego, wiele pytań nawiązuje do tematów omówionych w rozdziałach podręcznika. Jest to jedna z najważniejszych umiejętności, która może przydać się podczas egzaminu. Z tego powodu każda osoba przystępująca do pisania matury rozszerzonej powinna zakupić zbiór “Oblicza geografii 4”.