Oblicza geografii – podręcznik do geografii dla uczniów klas 4 szkół ponadpodstawowych

“Oblicza geografii. Podręcznik do geografii. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony. Klasa 4” to podręcznik opracowany z myślą o uczniach klas 4 liceów ogólnokształcących oraz techników. Przygotowane treści pokrywają się z podstawą programową przewidzianą dla egzaminu maturalnego.

Umiejętności

Uczeń nabędzie umiejętność samodzielnej pracy, ponieważ autorzy skupili się na stworzeniu pozycji, która umożliwi zarówno pracę z nauczycielem, jak i stworzy możliwość indywidualnego użytku. Nauczy się także przyczynowo-skutkowego oraz analitycznego myślenia, które są niezbędne dla rozwiązywania zadań typu maturalnego. Podręcznik zaprezentuje także przykładowe ćwiczenia pojawiające się na egzaminie, w celu przyzwyczajenia ucznia do  ich struktury. Pokaże on również, jak myśleć w nieszablonowy sposób, w celu zrozumienia nawet najbardziej abstrakcyjnych konceptów.

Struktura podręcznika

Podręcznik został podzielony na działy, a te z kolei na mniejsze rozdziały. Każda z lekcji została opracowana w postaci wykładu, przedstawiając uczniowi najważniejsze informacje, a zainteresowanych odsyła do innych źródeł, w celu poszerzenia swojej wiedzy. Najczęściej pojawiające się zagadnienia na egzaminie maturalnym, zostały pogrubione, aby pokazać maturzystom, na czym powinni w szczególności się skupić w czasie nauki. Po każdym dziale można znaleźć podsumowanie, stanowiące kompleksowe źródło systematyzacji nabytej już wiedzy.

Rozbudzenie pasji

Pozycja w ciekawy  sposób przedstawia abstrakcyjne i trudne do zrozumienia zjawiska, procesy geograficzne, przy czym zostały one przygotowany wraz ze zdjęciami poglądowymi. Uczeń pozna relacje między poszczególnymi zjawiskami oraz ich rolę w otaczającym nas świecie. Przygotowane materiały zachęcą go do samodzielnego poszukiwania wiedzy.

 

Autorami podręcznika są Marcin Świtoniak, Tomasz Rachwał, Paweł Kroh i Czesław Adamiak – popularyzatorzy nauk geograficznych oraz dyplomowani nauczyciele, którzy przy opracowaniu wykorzystali wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami, co pozwoliło na stworzenie pozycji, spełniającej wszystkie potrzeby jego użytkowników.

 

Matura z geografii. Jaki podręcznik powinien znaleźć się w domu przyszłego maturzysty?

Osoby przystępujące do matury z geografii posiadają rozbudowany materiał edukacyjny, który przygotowuje ich do testu dojrzałości. Z tego powodu nauka w szkole średniej zostaje podzielona na 4 lata, w których trakcie utrwalana jest wiedza niezbędna do zdobycia pozytywnego wyniku egzaminu. Aby móc samodzielnie uczyć się tego przedmiotu, warto zdecydować się na zakup odpowiedniej publikacji, takiej jak “Oblicza geografii. Podręcznik do geografii. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony. Klasa 4 (nowość i bestseller)“. To opracowanie stworzone z myślą o osobach, które chcą udoskonalić swoje umiejętności tuż przed maturą. Dlaczego powinien wyposażyć się w nie każdy licealista? Jakie możliwości oferuje ono sumiennym uczniom? 

Powtórka z całego materiału 

“Oblicza geografii 4” w przystępny i rzeczowy sposób wyjaśniają zależności między środowiskiem przyrodniczym, a prowadzeniem polityki, funkcjonowaniem społeczeństwa czy rozwojem gospodarki. W ten sposób podręcznik utrwala wiedzę zdobytą w trakcie czteroletniego cyklu nauczania. Liczne informacje zostają przytoczone na nowo, aby pomóc uczniom w ich przypomnieniu. To doskonałe rozwiązanie dla każdej osoby, która potrzebuje powtórki wiadomości i ich usystematyzowania przed egzaminem maturalnym. 

Wybór zadań i testów powtórzeniowych 

W opracowaniu zamieszczono wiele ćwiczeń nawiązujących treścią i formą do arkuszy maturalnych opracowanych przez CKE. Jest to idealna metoda na oswojenie uczniów ze zbliżającym się egzaminem. Dodatkowo licealiści mogą poprawić jakość swych wypowiedzi, dążąc tym samym do uzyskania maksymalnej liczby punktów za zadania. Wydawnictwo Nowa Era zadbało o to, aby krok po kroku nauczyć przyszłych maturzystów szukania informacji w tekście źródłowym. Właśnie dlatego, wiele pytań nawiązuje do tematów omówionych w rozdziałach podręcznika. Jest to jedna z najważniejszych umiejętności, która może przydać się podczas egzaminu. Z tego powodu każda osoba przystępująca do pisania matury rozszerzonej powinna zakupić zbiór “Oblicza geografii 4”.

Ostatnia prosta przygotowań do matury z geografii

Ostatni rok nauki w szkole ponadpodstawowej to duże wyzwanie dla uczniów – konieczne jest opanowanie nowych zagadnień wymaganych w podstawie programowej, a także powtórzenie całego obszernego materiału z przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości. Dla młodych ludzi przygotowujących się do matury z geografii dużym wsparciem może być publikacja “Oblicza geografii. Podręcznik do geografii. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony. Klasa 4 (w bardzo atrakcyjnej cenie)” z oferty wydawnictwa Nowa Era. W książce zastosowano szereg nowoczesnych metod dydaktycznych umożliwiających efektywną naukę do egzaminu.

Zakres treści i główne cechy podręcznika

Publikacja “Oblicza geografii 4” została opracowana przez Tomasza Rachwała, Czesława Adamiaka, Marcina Świtoniaka oraz Pawła Kroha. Omówiono w niej zagadnienia z zakresu współzależności różnych elementów środowiska naturalnego, przyrodniczych uwarunkowań działalności człowieka, a także środowiskowych, społeczno-demograficznych, politycznych i gospodarczych problemów współczesnego świata. Podręcznik ma bardzo atrakcyjną szatę graficzną – zawiera wysokiej jakości fotografie, różnorodne mapy, wykresy prezentujące dane statystyczne oraz czytelne schematy i infografiki ułatwiające zrozumienie skomplikowanych zjawisk.

Jak zbudowany jest podręcznik “Oblicza geografii 4”?

Materiał w książce jest uporządkowany w siedmiu rozdziałach podzielonych na lekcje, w ramach których wiedza prezentowana jest w niewielkich, łatwych do przyswojenia porcjach. Podręcznik zawiera charakterystyczne, czytelnie wyróżnione sekcje służące realizacji różnych celów dydaktycznych. Są to m.in.:

– otwierający każdy rozdział element “To było w szkole podstawowej!” z przypomnieniem kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia nowych zagadnień;

– dział “Przyczyny i skutki” ułatwiający poznanie źródeł i konsekwencji procesów społecznych, gospodarczych i politycznych;

– element “Spojrzenie z bliska” prezentujący konkretne przykłady zjawisk i wydarzeń;

– kończąca każdy rozdział sekcja “Wiesz, umiesz, zdasz” składająca się ze skondensowanego podsumowania informacji, testu sprawdzającego wiedzę, instrukcji dotyczących rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych oraz ćwiczeń powtórkowych.